User:
Pass:


Games Characters Arenas Dialogue Gallery Story Fun & Games Site Info

Shen Woo's Fusen Kyaku
Shen kicks by thrusting his foot forward.
Shen Woo's Fusen Kyaku
Command Moves
King of Fighters 2003, The +
King of Fighters 11, The +
King of Fighters 12, The +
King of Fighters 13, The +

Since 2006
Twitter| Facebook| Discord| E-Mail