User:
Pass:


Gallery
Fighter Select
 Bushou Chougai Gen Shougo Gen Shouji
 Gen Shoushichi Kosanjou Kousonshu
 Riki Rinchuu Rochishin Shishin
 Taisou
Releases
Arcade
3/14/1995
Saturn
8/11/1995
Playstation
1/26/1996
JPN-only

Since 2006
Twitter| Facebook| Discord| E-Mail